Archief BU: April 2012

Inhoud untitled

Korte berichten
– Dela, de musical
– Intervisie
– Nieuwe nazorgopleiding
– pilot Aanvulling op invulling
– Verzekerd van Uitvaart Compact.

Productnieuws
– Designkisten
– Sleutelhangers voor as
– Online rouwdrukwerk in eigen beheer
– Herdenkingskralen.

Molen in rouwstand
De wieken van alle negentien molens in Kinderdijk stonden in rouwstand toen molenaar René Verkerk in februari stierf. Een mooi gebruik. Maar de ‘molentaal’ is wel streekgebonden. Niet overal geldt dezelfde stand als rouwstand.

Applaus tijdens de uitvaart.
Het rituelenelftal van Het Uitvaartwezen pleit voor een spontaan applaus en niet voor geklap als een vast onderdeel van de uitvaart.

Afscheid bij cremeren
Wordt afscheid nemen bij de oven de nieuwe norm? Cultureel geograaf Mirjam Klaassens stelt de vraag, maar geeft geen antwoord in haar promotieonderzoek Final Places. Mariëlle van den Heuvel, directeur van het crematorium in Tilburg, is er in elk geval vóór.

‘Rondje kerk’
De ommegang om het grafveld is een oud uitvaartritueel dat in Friesland nog wel wordt uitgevoerd. Al is de betekenis veranderd, het wordt nog altijd gewaardeerd.

Juridisch
Moeten ritueelbegeleiders btw berekenen? De laatste jaren zijn daar twee rechtszaken over gevoerd, maar helemaal duidelijk is het nog steeds niet. Btw-specialist mr. Carola van Vilsteren geeft toelichting.

In Zake(n)
Tips voor de inkomstenbelasting.
Door: mr. Frank Post. 

Cijfers
Over ontkerkelijking.

Open brief
Een uitvaartplechtigheid moet géén theater worden, vindt Pauline Baijer. “Beter geen ritueel dan een mislukt ritueel”, antwoordt Marjon Klaassen.

Service
Recensie:
– Kinderen helpen bij verlies

Signalementen:
– Tootje
– Leven na de wending
– Voor elkaar
– De visjes van Océane.

Klokluiden
Een mooi gebruik, vinden velen. En niet alleen bij kerkelijke uitvaarten.

Voorlopen
De een vindt het een mooi gebruik, de ander ‘zwarte kraiengedoe’. Naast esthetische, zitten er ook praktische kanten aan deze traditie, die zowel in de stad als op het platteland standhoudt.

Hart voor de zaak
Hermien Embsen vierde onlangs het tienjarig jubileum van ritueelbegeleidersopleiding Het Moment. Tijd voor stappen over de grens, te beginnen met België en Engeland.

Klacht = kans
Vorig jaar kreeg het Klachteninstituut Uitvaartwezen een klacht over een startende franchiser. Noch het starten, noch de franchiseconstructie vormen een excuus voor de misstappen: de ombudsman kende een schadevergoeding van negenhonderd
euro toe.

Twitterfontein
Best bruikbaar voor een condoleance, maar een nieuw uitvaartritueel? Dat zien zelfs fervente twitteraars er nog niet in.

Ins & Outs

Vooruitblik