Archief BU: Juli 2012

Inhoud2012 06 website
De kerkelijke uitvaart is echt nog niet verdwenen, maar wel degelijk op zijn retour. Steeds vaker vindt de afscheidsplechtigheid plaats in een aula en gaat niet een priester of een dominee, maar een familielid voor. Of een of andere ‘uitvaartspreker’.

Kerk trekt de teugels aan
De rooms-katholieke uitvaart wordt steeds meer gestandaardiseerd. Nabestaanden kiezen vaker voor een nietkerkelijke uitvaart. Uitvaartondernemers spelen daarop in, bijvoorbeeld door diensten in de eigen aula.

Condoleren op een site
Het tweede deel van de serie In plaats van kaarten gaat over herdenkingssites. Wat opvalt, is dat de ene uitvaartondernemer ze standaard aanbiedt, terwijl de ander ze nog nauwelijks gebruikt.

Transparantieprotocol
Vanaf 1 juli geldt voor natura-uitvaarten verzorgd door derden het zogeheten Protocol Transparantie. Binnen 24 uur
moet nabestaanden duidelijk zijn wat de financiële consequenties zijn als ze een andere uitvaartverzorger inschakelen.

Bonussen
Verdient de uitvaartverzorger meer als hij kist A of bloemstuk B verkoopt? Bij Uitvaartcentrum Zuid wel, weten we sinds de publicatie van Tootje. Het merendeel van de branche lijkt echter niet gecharmeerd van zo’n bonussensysteem. Wat niet wil zeggen dat prestaties niet beloond mogen worden.

Vaste rubrieken
– 
Infographic

– Korte berichten
– Kortst
– Klacht = Kans
– Agenda
– Productnieuws
– Opinie
– Service
– Hart voor de Zaak > Arend Wessel
– In Zake(n)
– De Stageplaats > Yvonne Mallander
– Juridisch > mr. Karin Been
– Vakgenoten > Evert de Niet
– Ins & Outs