Archief BU: November 2010

Inhouduntitled

Korte berichten
– Winnaars IFA-awards
– Gedenkbos in Hoek
– As verstrooien bij Staatsbosbeheer
– Cursus spreken bij de uitvaart
– Zelf een uitvaartkist maken
– Samen rond het einde.

Productnieuws
– Illustone
– Amerikaanse balsemlijn
– Digitale kluis
– Grafmonumentenverzekering.

Vergrijzen ja, sterven ho maar
Sterfteprognoses worden elke twee jaar gemaakt door het Verbond van Verzekeraars, onder andere op basis van gegevens van het Actuarieel Genootschap. Onlangs stelde dat de 9 prognose weer naar beneden bij.

Opinie
Hoe kan de dienstverlening aan tachtigplussers verbeterd worden? Ouderen zijn lovend over de uitvaartzorg, die ze typeren als  ‘warm en betrokken’. Toch zijn er nog voldoende verbeterpunten: van betere routeaanduidingen tot glasheldere polisvoorwaarden.

Het echte afscheid is pas bij de dood
Dementerenden en hun nabestaanden verdienen meer aandacht. Al was het maar, omdat het gaat om een enorme groep. Geestelijk verzorger Rieke Mes specialiseerde zich in de mens met dementie.

SKU
Op de jaarlijkse keurmerkdag reikte de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) 21 certificaten uit aan nieuwe keurmerkhouders. Een dikke veertig BGNU-leden staan voor de taak dit jaar nog het Keurmerk te behalen.

In Zake(n)
Na vergrijzen komt stoppen. Over het staken van de onderneming.
Door: mr. Frank Post

Cijfers
Vergrijzing.

Column
Het levensfasebewust management van de redactie heeft gefaald: Riet Fiddelaers stopt met haar column. Zelf vindt ze dat juist leeftijdsbewust: “Ik maak plaats voor de jonge garde.”

Service

Recensie:
– De muze van het herdenken

Boeken en films over dementie:
– Hersenschimmen
– Ik heb Alzheimer
– Het lange afscheid
– Mam
– Iris.

Juridisch
Aan een ‘gewoon’ testament heb je niet veel, als je wilsonbekwaam wordt afgevoerd naar een zorginstelling. Want dat mag pas na de dood worden ingezien. Met een levenstestament regel je de verdeling van je spullen voor het geval je dement of anderszins wilsonbekwaam wordt.
Door: mr. Koos Baijer.

“Je hele leven inzetbaar”
Vergrijzing is een feit, ook binnen de uitvaartbranche. Des te belangrijker is het om medewerkers hun hele loopbaan vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden met behulp van leeftijdsbewust of levensfasebewust personeelsbeleid.

Hart voor de Zaak
Annet Peetoom is freelance afscheidsbegeleider. Zij is inzetbaar voor het begeleiden van uitvaarten, maar ook voor afscheidsmomenten die zich voordoen tijdens een proces van dementie.

Klacht
Te weinig (rol)stoelen en tachtigplussers met de voornaam aangeschreven.

Kort-korter-kortst

Cartoon
Bij het overlijden van een demente vrouw.
Door: Jeannette Ensing.

Interview
Peter van Wijk vertelt waarom hij zijn uitvaartkisten rechtstreeks aan consumenten is gaan verkopen. En waarom de uitvaartondernemer daar óók voordeel bij heeft.

Ins & Outs
In: Corrie van Vilsteren en Maria Droog
Out: Fred Meeuwsse

Vooruitblik