Archief BU: November 2012

Inhoud 2012 09 website
Naar schatting wordt in Nederland nu ongeveer één op de duizend overledenen tijdelijk gebalsemd. Dat aantal zal nog wel groeien, maar het ligt niet voor de hand dat we zeventig à tachtig procent komen, zoals in de omringende landen. Onze opbaarcultuur is namelijk heel anders.

Elf vragen
Nabestaanden verwachten te veel van thanatopraxie en uitvaartondernemers spiegelen de resultaten te rooskleurig voor. Dat vinden veel thanatopracteurs. Elf antwoorden op vragen rond thanatopraxie.

Opleidingen
De opleidingen voor thanatopraxie zitten niet stil en werken aldoor aan verbetering. Afgestudeerden hebben werk, maar of dat ze een dik belegde boterham oplevert…?

Condoleance.nl
Dela heeft condoleancesite Condoleance.nl opgenomen in het vaste aanbod. Als het aan eigenaar Peter van Schaik ligt, volgen meer uitvaartondernemers.

Voorlichting
Als je een gebalsemd lichaam meteen na de behandeling een trap op zeult, kunnen de vloeistoffen niet hun fixerende werk doen. Pauline Wouters probeert door voorlichting onwetendheid rondom thanatopraxie weg te nemen.

Vaste rubrieken
– 
Infographic
– Korte berichten
– Kortst
– Klacht = Kans
– Opinie
– Service
– Hart voor de Zaak > Pauline Wouters
– In Zake(n)
– De stageplaats > Pien van den Hurk
– Juridisch > mr. Willem van der Putten
– Vakgenoten > Peter Engelen
– Ins & Outs