Historie

Brancheblad Uitvaartzorg werd in oktober 1945 opgericht als ‘Mededeelingen. Kosteloos orgaan voor de leden van de Vakgroep Begrafeniswezen’. Deze vakgroep was in 1942 opgericht omdat de Duitse bezetter vanuit de overheid grip wilde krijgen op het Nederlandse bedrijfs- en verenigingsleven.

Vanwege de tegenstellingen tussen begra2fenisondernemers aan de ene kant en onderlinge verenigingen aan de andere kant, werden een Ondervakgroep Particulier Begrafenisbedrijf en een Ondervakgroep Onderling Begrafenisbedrijf opgericht.

Ná de oorlog bleef de vakgroep bestaan vanwege de voorkeur voor een geleide economie via publiekrechtelijke organisaties. De ‘Mededeelingen’ waren bestemd voor ondernemers en verenigingen. In 1946 kreeg het tijdschrift de naam ‘Het Begrafeniswezen’.

3Omdat het begrafenisbedrijf zich na de Tweede Wereldoorlog los van de Vakgroep Begrafeniswezen opnieuw had georganiseerd, werd de vakgroep in 1955 opgeheven en richtte het tijdschrift zich voortaan op zowel het begrafenis- als het begraafplaatswezen.

Het Begrafeniswezen was bovendien het orgaan van de Nederlandse Centrale in het Begrafenisbedrijf (NCB), waarin de particuliere bonden van algemene, katholieke en protestante begrafenisondernemers samenwerkten. Vanaf 1969 was het blad het officiële verenigingsorgaan van de NCB.

I4n 1972 veranderde de naam en eigenaar van Het Begrafeniswezen en kreeg het tijdschrift de naam ‘Het Uitvaartwezen’, omdat deze meer neutrale naam beter paste bij het verzorgen van begrafenissen en crematies. Want sinds de totstandkoming van de Wet op de lijkbezorging in 1955 bestond er een wettelijke regeling voor cremeren. Nadat het kerkelijke verzet tegen crematie midden jaren zestig was verdwenen, steeg het aantal crematies snel.

 

1972 was ook het jaar waarin de drie particuliere bonden fuseerden tot de Nederlandse Unie van Ondernemers in het Uitvaartverzorgingsbedrijf (NUVU), waarvan Het Uitvaartwezen het officiële orgaan werd. Vanwege de grote concurrentie besteedde de NUVU het uitgeven van Het Uitvaartwezen vanaf 1995 uit aan een uitgeverij.

12176 UM BU 5.inddSinds 2008 is dat de gespecialiseerde uitgeverij UitvaartMedia. Deze ontwikkelde in september 2008 niet alleen een restyling van het tijdschrift, maar verzorgde tevens de eerste eigen website voor dit vakblad.
Begin 2012 volgde de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) de NUVU op als eigenaar, waarop UitvaartMedia in juni 2012 een nieuwe uitstraling en naam ontwikkelde: Brancheblad Uitvaartzorg.

 

 

 

 

 

Met dank aan Wim Cappers.