Over Brancheblad Uitvaartzorg

Brancheblad Uitvaartzorg is een onafhankelijk vakblad voor uitvaartprofessionals. Het blad wordt uitgegeven door UitvaartMedia in opdracht van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU).

Brancheblad Uitvaartzorg – waarvan het eerste nummer in 1945 verscheen als ‘Mededeelingen. Kosteloos orgaan voor de leden van de Vakgroep Begrafeniswezen’ – stelt de uitvaart centraal en belicht vanuit dit perspectief wet- en regelgeving, producten en diensten, begraven en cremeren, voor- en nazorg, spiritualiteit en de consument.

Brancheblad Uitvaartzorg verschijnt tien keer per jaar en is uitsluitend verkrijgbaar op basis van een abonnement. Een abonnement of kennismakingsabonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Klik hier voor een abonnement of kennismakingsabonnement. Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier.