Over Brancheblad Uitvaartzorg

BU_2017_06_cover

Brancheblad Uitvaartzorg is een vakblad voor uitvaartprofessionals en heeft een onafhankelijke redactie. Het blad wordt uitgegeven door UitvaartMedia in opdracht van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU).

Brancheblad Uitvaartzorg – waarvan het eerste nummer in 1945 verscheen als ‘Mededeelingen. Kosteloos orgaan voor de leden van de Vakgroep Begrafeniswezen’ – stelt de uitvaart centraal. Het belicht vanuit dit perspectief wet- en regelgeving, producten en diensten, begraven en cremeren, voor- en nazorg, spiritualiteit en het omgaan met de consument.

Brancheblad Uitvaartzorg verschijnt 10 keer per jaar en is uitsluitend verkrijgbaar op basis van een abonnement. Een (kennismakings)abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Klik hier voor een abonnement of kennismakingsabonnement. Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier.