PARTNER – GaandeweG

 

GaandeweG is gespecialiseerd in het opleiden van mensen die werkzaam zijn of willen worden rondom overlijden en de uitvaart. Wij onderscheiden ons door uit te gaan van de eigen kracht van onze deelnemers. Onze deelnemers hebben al het nodige geleerd en ervaren in hun leven en carrière. Wij vullen dit met onze opleidingen aan met specifieke vakkennis. Zodat je met de extra kennis die je hebt opgedaan, nog beter zelf het gereedschap kunt zijn bij de uitoefening van dit vak. Onze opleidingen zijn daarom kort van duur, schappelijk geprijsd en vooral praktisch van aard.

OPLEIDING TOT UITVAARTBEGELEIDER |
Een uitvaartbegeleider is iemand die met gevoel het afscheid organisatorisch begeleid van het moment van  melding van het overlijden tot en met de uitvaart. Om mensen goed geoutilleerd aan de taak van uitvaartbegeleider te laten beginnen, is deze basisopleiding ontwikkeld. Deze bevat alle basiskennis die je nodig hebt voor de uitoefening van dit vak.

In deze opleiding:

 • Krijg je stap voor stap alle onderdelen gepresenteerd die in de uitvaartweek aan de orde komen
 • Leer je begeleiden in plaats van leiden
 • Ontwikkel je in oefengesprekken te horen wat niet gezegd wordt
 • Leer je alles over het vak en ontwikkel je ook jouw eigen visie
 • Ontwikkel je het vertrouwen dat je naasten bij kunt staan in deze periode, naast en nabij

6 maanden, 10 lesdagen | Twello (bij Apeldoorn) |€ 2.950 | minimaal 8 – maximaal 15 personen | startmomenten: april en oktober | Aanmelden zie http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl/ |

OPLEIDING TOT RITUEELBEGELEIDER |
Als ritueelbegeleider sta je naasten bij in de week na het overlijden van hun dierbare. Samen zoek je naar mogelijkheden om het leven van de overledene te gedenken in woorden, muziek, beelden, symbolen en rituelen. Ook kijk je naar manieren om eventuele kinderen te betrekken bij het afscheid en hen aan te spreken op het niveau dat past bij hun leeftijd.

In deze opleiding:

 • Ontwikkel je jouw talenten om mensen te begeleiden in een kwetsbare periode
 • Leer je om levensverhalen te schrijven (In Memoriam) en passende woorden te vinden voor afscheid
 • Oefen je met het presenteren hiervan
 • Ontwikkel je je creativiteit in het werken met symbolen en rituelen
 • Ontdek je hoe je met de emoties van de mensen die je begeleidt -en je eigen emoties- om kunt gaan
 • Krijg je ruimte om je visie op het vak te ontwikkelen zodat je van daaruit je vak kunt uitoefenen

6 maanden, 10 lesdagen | Twello (bij Apeldoorn) |€ 2.950 | minimaal 8 – maximaal 12 personen | startmomenten: februari en september | Aanmelden zie http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl/ |

INFORMATIEDAG |
Wil je je eerst oriënteren op wat werken rondom overlijden en de uitvaart precies inhoudt? Wat jouw mogelijkheden zijn? De kansen en de beren? Kom dan naar onze informatiedag! Na deze dag kun jij een reële inschatting maken of jij als mens past bij de uitvaartwereld in het door jou gekozen specialisme.

1 dag | Twello (bij Apeldoorn) | € 50 | maximaal 15 personen | data zie http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl/ |

OPLEIDING TOT LAATSTE LEVENSFASEBEGELEIDER |

Een laatste levensfasebegeleider is iemand die cliënten en hun naasten begeleid in de laatste levensfase, helpt hen om samen dit leven ‘rond’ te maken. Het doel is om rust en ruimte te creëren om in liefde los te kunnen laten. Zowel bij degene die gaat als degene die hier blijft. Rust en ruimte kan op verschillende manieren ontstaan.

Door praktisch alle zakelijke aspecten geordend en geregeld te hebben. Of door ‘losse eindjes’ weer te knopen; de stervende met zichzelf of met naasten. Door herinneringen te maken die nog nodig zijn. Door te begeleiden wanneer het werkelijke sterven aanstaande is. Kortom, wat maar nodig is om het laatste stuk zo bewust mogelijk aan te gaan en zo licht mogelijk te laten verlopen.

In deze opleiding:

 • Krijg je in 6 maanden, in 10 lesdagen stap voor stap alle onderdelen gepresenteerd die bij kunnen dragen aan ‘in liefde loslaten’.
 • Krijg je kennis van praktische vragen die je zoal kunt krijgen omtrent de laatste levensfase
 • Krijg je coach tools om zingevings- en vergevingsvraagstukken te kunnen begeleiden
 • Leer je signaleren en benoemen wat er nog nodig is op het gebied van het maken van herinneringen en het vormgeven aan verdriet
 • Herken je de fases die een stervende in de laatste dagen doormaakt en kan je naasten adequaat adviseren en begeleiden bij wat nodig is
 • Krijg je informatie over wat er met het lichaam en de ziel gebeurt rondom het overlijden
 • Ontwikkel je in oefengesprekken het vermogen te horen wat niet gezegd wordt
 • Wordt aandacht besteed aan situaties waar de sfeer minder harmonieus is
 • Leer je alles over het vak en ontwikkel je jouw eigen visie
 • Ontdek je jouw unieke toegevoegde waarde in dit vak
 • Ontwikkel je het vertrouwen dat je stervenden en hun naasten bij kunt staan in deze periode, als baken naast en nabij

 6 maanden, 10 lesdagen | Twello (bij Apeldoorn) |€ 3.750 | minimaal 8 – maximaal 12 personen | startmomenten: april en februari |incl. persoonlijk coachtraject |  Aanmelden zie http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl/ |

Meer informatie | 06 51 51 17 70
http://www.gaandeweguitvaarteducatie.nl
info@gaandeweguitvaarteducatie.nl

Tekst: GaandeweG

Door "Accepteren" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies. Zie onze cookie-policy voor meer informatie.
Door  op "Aangepaste instellingen" te klikken worden alleen nog geanonimiseerde cookies geladen.

i