Archief BU: Mei 2012

12146 UM UVW 04-2012.inddKorte berichten

– Project Levenseinde Enschede
– Uitvaart Vakbeurs 26-28 september
– Grafadministratie niet op orde
– LOB Grafkostenonderzoek 2012
– Henri Keizer voorzitter LOB.

Productnieuws
– Spelen met herinneringen
– Praktische hulp na een uitvaart
– Lancia Voyager rouwtransportauto’s
– Schilderij Requiem.

Uitburgeren
‘Uitburgeren’ is de term die Dick Swaab gebruikt voor de laatste levensfase. De term is overgenomen door onder andere Humanitas, Yarden en Charon Uitvaartbegeleiding. En raakt dus al aardig ingeburgerd.

Opinie
Is het goed als uitvaartverzorgers meer doen aan voorzorg? Auteurs van boeken over het levenseinde prijzen het geven van voorlichting, maar zien niets in de combi uitvaartzorg en stervensbegeleiding.

Uitbehandeld? dan is hier de uitvaartfolder
Voorzorg is een gedeeld belang van uitvaartzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Geef voorlichting, registreer de uitvaartwensen en schep goede opbaar- en uitvaartfaciliteiten.

Weigerpastoor incident 
De kerk staat er niet positief tegenover. Wat niet weet, wat niet deert, is dan vaak de praktische houding van uitvaartverzorgers. Zo ook in Liempde.

Juridisch
De uitvaartwensen van de overledene moeten worden uitgevoerd, zegt de wet. Maar dat is nog niet altijd zo gemakkelijk. Zelfs niet als ze zijn vastgelegd in een uitvaartwensenformulier.
Door: mr. Karin Been.

In Zake(n)
Wat zijn de financiële consequenties als u of een van uw medewerkers overlijdt?
Door: mr. Frank Post. 

Cijfers
Over sterfte.

Open brief
De discussie over het recht op levensbeëindiging woedt volop. Ook in Het Uitvaartwezen. Gijsje Teunissen en Peter Engelen pleiten voor een zelfgekozen einde; Pauline Baijer heeft haar bedenkingen.

Service
– Het doodshemd heeft geen zakken
– Leven aan de grens
– Later begint vandaag
– Stervensbegeleiding een wederzijds proces
– Ik ben bij je
– Tussen hemel en hel –sterven in de middeleeuwen
– Als sterven dichtbij komt
– Dus laten we léven
– Omgaan met verlies.

Keuzes rond sterven veranderen het werk
Levenseinde: een steeds langer traject met steeds meer keuzes: palliatieve sedatie, versterven, (zelf)euthanasie, bij de eigen arts of een levenseindekliniek. Rob Bruntink schetst een aantal moderne mogelijkheden.

Hart voor de zaak
Oud-maatschappelijk werker Christine Veldhoen begon tien jaar geleden als uitvaartverzorger in Uden. Een jaar later nam ze het bedrijf over. Of eigenlijk begon ze helemaal opnieuw. Inmiddels heeft ze een bloeiend bedrijf met vijftien medewerkers die breed inzetbaar zijn. Ze doet niet aan marketing, maar wel veel aan voor- en nazorg.

Klacht = kans
‘Opbaren’ is hetzelfde als ‘gebruik mortuarium’. U weet dat, maar niet alle nabestaanden begrijpen dit vakjargon. Vermijd verwarring en gebruik in folder, op de website en op de nota dezelfde begrippen.

Kort-korter-kortst

Ins & Outs

Vooruitblik