Redactie / Colofon

Vakblad Uitvaart volgt alle ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche op de voet met als doel de lezer optimaal te informeren. Objectief én onafhankelijk.

Om de onafhankelijkheid te bewaken, heeft Vakblad Uitvaart een onafhankelijke redactie. Ook is er een redactiestatuut, waarin de rechten en plichten van uitgever en redactie zijn vastgelegd. In dit statuut ligt de scheiding van verantwoordelijkheden vast. Als waakhond voor de onafhankelijkheid én als klankbord voor de redactie heeft Vakblad Uitvaart bovendien een Redactie-Adviesraad. De redactie van het Vakblad Uitvaart staat onder leiding van een hoofdredacteur. Deze geeft sturing aan de redactie, columnisten en diverse andere freelance journalisten.

De redactie

Stuur uw persberichten, data voor de agenda etc. naar redactie@uitvaartmedia.com.

 • drs. Joep van Zijl, hoofdredacteurJvZ
  T +31 (0) 6 461 048 46
  F +31 (0) 70 351 88 09
 • Job de Kruiff, eindredacteur

Vaste medewerkers

 • Rob Bruntink (journalist/auteur met specialisatie palliatieve zorg)
 • Niels Jens (columnist en uitvaartondernemer)
 • Pieter Koster (Rubriek Financieel)
 • mr. Frank Mutter (Rubriek Recht)
 • Daan Westerink (journalist en rouwdeskundige)

Uitgever
UitvaartMedia

Theo de Natris (uitgever)
Postbus 80532
2508 GM Den Haag

T +31 (0) 70 351 88 18
E info@uitvaartmedia.com
I www.uitvaartmedia.com