Archief: maart 2019

Vakblad Uitvaart is hét onafhankelijk vakblad voor de uitvaartbranche in Nederland en België. Het verschijnt 11x per jaar (juli en augustus zijn gecombineerd) en brengt elke maand het laatste nieuws, opinies, achtergronden, wetenswaardigheden en productnieuws.

 

Kennismaken? Klik hier voor een kennismakingsabonnement!


Jaargang 35, nummer 3, maart 2019

Actueel: Verschillen in aanpak en uitkomst duidelijk zichtbaar
In mei 2018 deed de Consumentenbond onderzoek onder uitvaartondernemers om zicht te krijgen op de gehanteerde tarieven. Volgens de bond was de respons op een vragenlijst ‘zelden zo laag’. Conclusie van de bond toen: uitvaartverzorgers moeten transparanter zijn over hun tarieven. Begin dit jaar gebeurde het opnieuw, volgens een andere methode, met andere resultaten. Het staat te lezen in de Consumentengids van februari.

Nieuws
Natuurbegraafplaatsen
Regionale verschillen in uitvaartwensen
DELA en Monuta willen samen crematorium
Intermediairs tevreden
Functiewisselingen
Een plek vol verhalen

Actueel: ‘Waarom doen we het zo en waar willen we heen’
Eind deze maand verschijnt het boek ‘Licht op uitvaart’ van Marjon Klaassen. De directeur van Meander Uitvaartopleidingen houdt de uitvaartbranche een spiegel voor en doet een oproep. Zijn we ons werkelijk bewust hoe belangrijk de tijd rond een uitvaart is voor de nabestaanden? Ze pleit voor meer tijd en aandacht.’

Actueel: Brancheorganisaties tevreden over vernieuwing van Wet op de lijkbezorging
Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voorgenomen veranderingen in de Wet op de lijkbezorging. Verschillende brancheorganisaties reageren op de aanpassingen.

Actueel: LVC voorziet groei  kleinschaliger crematoria
De laatste maanden van 2018 gebeurde er veel in de wereld van de crematoria. Openingen, plannen die worden doorgezet, andere die worden verworpen of teruggetrokken. Volgens Jaap Blaak, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC), is er capaciteit voldoende, maar is er nog geen einde aan de groei.

Ondernemen: Hoe ga je om met de fysiek zware kant van het uitvaartwerk?
De laatste verzorging wordt vaak genoemd als het om fysieke belasting gaat. In verzorgingshuizen en in mindere mate in uitvaartcentra en crematoria zijn hulpmiddelen voorhanden om te tillen. Maar de laatste verzorging gebeurt nu eenmaal vaak op andere plaatsen.

Achtergrond: Balsemen krijgt voet aan de grond bij natuurbegraafplaatsen
Een kleine aardverschuiving in natuurbegraafplaatsland: een aantal natuurbegraafplaatsen staat gebalsemde lichamen nu weloverwogen toe. De impact op het milieu is bij nader inzien niet langer een reden om mensen met deze wens uit te sluiten. Voor andere natuurbegraafplaatsen is en blijft balsemen bewust geen optie.

Werken met de dood: ‘We laten de overledene niet kaal liggen, zeggen ze’
Van jongs af aan is Rob van Gool (34) gek op bloemen. Op zijn zestiende liep hij stage bij Bloemenhuis Kamp in Oosterhout en op zijn negentiende nam hij de zaak al over. Van rouwstukken maakte hij langzamerhand zijn specialiteit.

In beeld: Rijksmonumenten
Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw kent Nederland van rijkswege beschermde ‘zaken’. Dat kunnen gebouwen of objecten zijn die vanwege hun schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde van algemeen belang zijn. Van de ruim 60.000 rijksmonumenten zijn zo’n 1.000 objecten te vinden op begraafplaatsen. Van hele begraafplaatsen
(aanleg, paden, groenelementen) tot individuele grafmonumenten. De eigenaar van zo’n rijksmonument wordt beperkt in zijn gebruik of genot van zijn zaak, maar daar staat tegenover dat hij subsidie kan krijgen voor instandhouding. Het register van alle rijksmonumenten is online te vinden via www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister.

Achtergrond: Afscheid in fabriek en monument
Rouwceremonies in een rijksmonument, cremeren in een voormalige fabriek. Het is nog vroeg om van een trend te spreken, maar de uitvaartwereld in ons land bewandelt wel nieuwe paden.

Bijzondere graf: Alleen te bezoeken bij laag water
Het graf van de Franse romantische schrijver en politicus François René Vicomte de Chateaubriand is te bezoeken. Het is zelfs een populaire wandeling, maar even informeren naar de tijden van eb en vloed wordt aanbevolen.

Achtergrond: Bewust fysieke belasting  verminderen, het werkt
Lichamelijke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten, ziekteverzuim en zelfs langdurige uitval. Drie uitvaartondernemingen delen hun ervaringen, aanpak en resultaten in de praktijk.

Columns
Rob Bruntink: Van droom naar werkelijkheid
Frank Mutter: Hergebruik na ruimen graf, waarom niet?
Barend van de Kraats: Overcapaciteit crematoria dreigt

Noviteiten
Vlaggen
Kist met foto’s
Transparant
Rouwverwerkingsdoos
Portret
Corridor
Condoleancetoost

 

 

Door "Accepteren" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies. Zie onze cookie-policy voor meer informatie.
Door  op "Aangepaste instellingen" te klikken worden alleen nog geanonimiseerde cookies geladen.

i