Archief: juli/augustus 2019

Vakblad Uitvaart is hét onafhankelijk vakblad voor de uitvaartbranche in Nederland en België. Het verschijnt 11x per jaar (juli en augustus zijn gecombineerd) en brengt elke maand het laatste nieuws, opinies, achtergronden, wetenswaardigheden en productnieuws.

Kennismaken? Klik hier voor een kennismakingsabonnement!


Jaargang 35, nummer 7, juli/augustus 2019 – verschijningsdatum rond 25 juni 2019

Kort nieuws
Sterk Dela boekt minder jaar
Composteren in USA
Lifetri Groep op overnamepad

Actueel | Speciale touringcar vervangt gehele rouwstoet
In juni introduceerde Koninklijke Beuk uit Noordwijk de eerste speciale uitvaarttou-ringcar. Het is een nieuwe touringcar die vanaf de tekentafel is ontwikkeld.

Actueel | Nieuwe website biedt praktisch nabestaandenplan
Journalist Marieke Henselmans vervolgt haar missie om de  consument onafhankelijke en praktische informatie te bieden om een betaalbare uitvaart mogelijk te maken. Via de website meegeven.nl kan de bezoeker aan de slag met een nabestaan­denplan, stappenplan en checklists.

Actueel | ‘Van een graf stelen om cadeau te geven’
‘Bloemendief slaat toe op Sliedrechts kerkhof’ kopte het AD onlangs. In het artikel komen een paar nabestaanden aan het woord die bloemen op de graven van hun dierbaren hadden geplaatst. Toen ze het graf later weer bezochten, waren
de bloemen verdwenen.

Actueel | Kleurrijke mensen die hebben nagedacht over de dood
Fotograaf en journalist Saskia Aukema maakte een aantal aangrij­pende portretten met verhalen van mensen die zich ieder op hun eigen manier hebben voorbereid op hun uitvaart en tegelijkertijd het leven vieren in het hier en nu. Het geheel vormde de exposi­tie De kist al in huis, die in mei te zien was in Uitvaartmuseum  Tot Zover. Gemist? Geen nood: inmiddels staat de tentoonstel­ling online. En Aukema droomt van een reizende expositie.

Actueel | Beroepsstandaard voor ritueelbegeleiders vastgesteld | Stiltemonument voor doodgeborenen onthuld | Checklist bij overlijden |Grootste islamitische begraafplaats

De dag van | Laura Cramwinckel
Vanaf 13 juni tot en met 19 januari 2020 heeft Neder-lands Uitvaartmuseum Tot Zover de tentoonstelling  De Laatste Aai. Onderwerp: eerbetoon aan dode dieren. Laura Cramwinckel, projectleider kenniscentrum en  educatie bij Tot Zover en voor de gelegenheid ook tentoonstellingsmaker, vertelt op de dag van de opening.

Cijfers | Aantal begraafplaatsen per provincie
Volgens Dodenakkers Funerair Erfgoed telt ons land circa 4.400 begraafplaatsen, inclusief de gesloten en geruimde begraaf-plaatsen.

Achtergrond | Heeft natura uitvaartverzekering langste tijd gehad?
Na een stortvloed aan alarmerende berichten over de financiële positie van Yarden is het betrekkelijk stil geworden rond het bedrijf. Experts beschouwen de situatie bij Yarden als ‘uniek’, en blijken verdeeld over de houdbaarheid van de natura polis en van het businessmodel van verze­keren en ontzorgen. Tussen personen zijn zo goed als verdwenen en uitvaartverzekeraars worden groter ten koste van de ‘kleintjes’. Wat is er gaande in de uitvaartverzekerings­markt en is er nog toekomst voor de naturapolis?

Het dilemma van | Anita van Loon
Op 1 september begint Anita van Loon als directeur van Uitvaartstichting Hilversum. Na bijna tien jaar neemt ze afscheid van Yarden. Een opvallende overstap van een commercieel uitvaart-bedrijf naar een stichting waar wethou-der en gemeenteraad over de schouder meekijken. Een dilemma, dat was het. Maar anders dan verwacht.

Beeldpraat | Christuskop

Interview | ‘Nieuwe  uitvaartwet komt er  voor ons  allemaal’
Een kleine 25 jaar bleef het  betrekkelijk stil rond de Wet op  de lijkbezorging. Nu staat een  nieuwe Uitvaartwet in de steigers. Met dank aan Monica den Boer, Kamerlid voor D66. “Het is zeer gevoelige materie.”

Actueel | Naar bijzondere verhalen luisteren of je eigen begrafenis bijwonen
Rondleidingen, lezingen, muziek­optredens en verhalen over de geschiedenis van de begraafplaats, over bijzondere graven en de over­ledenen. Voor de zesde keer konden geïnteresseerden meedoen aan  activiteiten tijdens het Weekend van de Begraafplaats – voorheen de Week van de Begraafplaats.

Bijzondere begraafplaats | Nationaal Ereveld Loenen: schatkamer van verhalen
De 50.000 graven van 180.000 Nederlandse oorlogs­slachtoffers die de Oorlogsgravenstichting beheert, ver­tellen elk een eigen verhaal. Generaal­majoor b.d. Theo Vleugels is directeur van de stichting. “Niet alleen is elk graf een plek voor nabestaanden om te rouwen. Ook doen verhalen mensen op indringende wijze beseffen dat het verlies van vrede en vrijheid enorm veel slachtof­fers kent.”

Bedrijfsscan | Docendo neemt opleiding Ritueel begeleiden over
De opleiding Ritueel begeleiden van opleidingsinstituut Het Moment gaat vanaf 1 september verder onder de paraplu van  Docendo. Oprichters Hermien Embsen en Ton Overtoom van  Het Moment zijn dankbaar.  “Ons cultuurgoed kan verder groeien.” Opleidingscoördinator Linda van Santen vindt de opleiding een mooie aanvulling op het aanbod van Docendo.

Achtergrond | Toekomst brancheorganisaties vereist vernieuwing en samenwerken, ook van leden
Ze zijn er voor en dankzij hun leden. Hoe zien brancheorganisaties hun rol, toegevoegde waarde en toe-komst in de veranderende uitvaart-markt? En hoe denken deskundigen van buitenaf erover?

Even bellen met … | Antoinette Steenbeek, Interim-voorzitter BGNU
Met het vertrek van Paul Koeslag als voorzitter van branche-vereniging BGNU treedt er een nieuw besturingsconcept in werking. Jaarlijks benoemt het bestuur uit zijn midden een voorzitter voor een jaar. Nog niet per direct. Antoinette  Steenbeek hanteert de voorzittershamer in elk geval tot  september, als het nieuwe bestuur zijn ‘heidag’ heeft.

Columns
Van alledag | Patty Duijn: Naar huis
Barend van de Kraats: Concurrentieverhoudingen

Noviteiten
Pick-up
Rouwapp
Brons
Boomschors
Zacht mandje
Koeling op afstand

Boeken | recensies door Rob Bruntink
Stad vol ballonnen. Een jaar van rouw. Auteur: Femke van der Laan
Sterven als een stoïcijn. Filosofie bij ziekte en dood. Nuchter de dood tegemoet. Auteur: Marja Havermans
Je gaat er niet dood aan. Zoektocht naar de grenzen van mijn aftakeling. Auteur: Henk Blanken

Klik hier voor een abonnement!

 

 

 

Door "Accepteren" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies. Zie onze cookie-policy voor meer informatie.
Door  op "Aangepaste instellingen" te klikken worden alleen nog geanonimiseerde cookies geladen.

i