Archief BU: Oktober 2014

Inhoud2014 08 website
Sommige uitvaarten lijken wel kermisattracties. De ‘persoonlijke uitvaart’ zou meer moeten zijn dan: drie sprekers, drie muziekstukken, het aansteken van een kaars en het neerleggen van een bloem. De opbouw, spanningsboog en passende rituelen zijn ook van belang.

Essay
Uitvaartverzorgers moeten bij niet-kerkelijke uitvaarten meer de regie nemen, vindt publicist Trees van Dijk. Daar mogen ze wel een ritueelbegeleider voor inhuren.

Lintenritueel
Zoals je een navelstreng doorknipt bij de geboorte, kun je na de dood het ‘zilveren koord’ verbreken. Dit koord wordt genoemd in Prediker en in esoterische teksten en symboliseert een verbinding tussen aardse en geestelijke wereld.

Expertmeeting
Onderzoekers en branche debatteerden in Tilburg over de grondslagen van het uitvaartritueel: taal, ruimte, handelen en tijd.

Josephine de Bont
Ze sprak dit voorjaar op het symposium Rituelen bij sterven en rouw en dit najaar bij de expertmeeting Fundamenten van ritueel. Wie is Josephine de Bont?

Vaste rubrieken
– Infographic
– Korte berichten
– Kortst
– Klacht = Kans
– Agenda
– Productnieuws
– Opinie – In Zake(n)
– Kijk op Kunst > illustratie Rouwjaponnen
– Juridisch > mr. Karin Been
– Hart voor de Zaak > Josephine de Bont, Madeliefjes
– Service – Vakgenoten > Rian Willems
– Ins & Outs